Radon

Om radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan bli farlig när halterna blir för höga inomhus. Den bildas genom sönderfallet av radium i