Okategoriserade

Radonmätning

Eftersom radon är en gas som varken är synlig, luktar eller smakar krävs en radonmätning för att upptäcka dess närvaro. Om man utsätts för höga nivåer av radon under en längre tid kan risken för lungcancer öka. Radon i inomhusmiljön är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning. Det beräknas att det finns cirka 400 000 bostäder i Sverige som har en radonhalt som överstiger referensnivån på 200 bq/m3, vilket leder till cirka 400-500 fall av lungcancer per år.

För att erhålla ett tillförlitligt resultat är det rekommenderat att utföra radonmätning under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) i minst två månader med spårfilmsdosor (radonmätare) för långtidsmätning. Detta ger en tillförlitlig värde av det årliga medelvärdet. Korttidsmätningar är endast rådgivande men kan vara användbara vid exempelvis husköp eller efter utförd åtgärd.

Vid upptäckt av förhöjda nivåer av radon är det viktigt att utföra en radonbesiktning för att fastställa lämpliga åtgärder. En radonbesiktning utförs på plats hemma och syftar till att identifiera källan till radonet och vilka saneringsåtgärder som behövs för att lösa problemet.

En besiktningsman kan hjälpa till att få en tydlig bild av hur radonet tränger in och vilka åtgärder som krävs för att avlägsna det. Besiktningen innefattar en genomgång av byggnadens konstruktion, kontroll av ventilationen, sökning av läckor och mätning av gammastrålning från bostaden eller byggnaden.